مدیریت اجرایی ایران

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

سيستمهاي اطلاعات مديريت فصل نهم

فصل نهم درس سيستمهاي اطلاعات مديريت جهت بهره برداری دوستان قرار گرفت

پیوست‌ها:
دانلود این فایل (فصل 9.ppt)فصل نهم[ ]770 Kb

1394 - 2015 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تخصصی مدیران ایران می باشد.

بالا نسخه رومیزی

, ( )