مدیریت اجرایی ایران

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

سيستمهاي اطلاعات مديريت فصل هشتم

فصل هشتم درس سيستمهاي اطلاعات مديريت استاد محسن زاده جهت بهره برداری قرار گرفت

پیوست‌ها:
دانلود این فایل (فصل 8.ppt)فصل هشتم[ ]459 Kb

1394 - 2015 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تخصصی مدیران ایران می باشد.

بالا نسخه رومیزی

, ( )