مدیریت اجرایی ایران

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

سيستمهاي اطلاعات مديريت فصل ششم

فصل ششم درس سيستمهاي اطلاعات مديريت جهت بهره برداری قرار گرفت

پیوست‌ها:
دانلود این فایل (فصل 6.ppt)فصل ششم[ ]1902 Kb

1394 - 2015 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تخصصی مدیران ایران می باشد.

بالا نسخه رومیزی

, ( )