مدیریت اجرایی ایران

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم

ارائه سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم  درس سيستمهاي اطلاعات مديريت استاد فرانک محسن زاده جهت بهره برداری عزیزان قرار گرفت

1394 - 2015 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تخصصی مدیران ایران می باشد.

بالا نسخه رومیزی

, ( )