مدیریت اجرایی ایران

تغییر به حالت دسکتاپ ثبت نام ورود

طرح ريزي و ارزشيابي موجودي ها

با عرض سلام خدمت همه دوستان عزيز

موضوع ارائه شده درس حسابداري مدیریت با عنوان طرح ريزي و ارزشيابي موجودي هاکه توسط سركار خانم خراسانی ، سركار خانم دیرسنجی و آقای صفایی تبار ارائه گرديده جهت بهره برداری شما بزرگواران تقدیم می گردد.

1394 - 2015 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پایگاه تخصصی مدیران ایران می باشد.

بالا نسخه رومیزی

, ( )